„All you need is Love“ zpívali Beatles v polovině 60. let minulého století, ukazuje se, že láska může být skutečně nejdůležitější součástí života. Z potřeby odklonit se od patologie, zaměřit se na aktualizaci, lásku a pozitivní emoce vyrostl celý obor psychologie. Tento obor se začal nazývat pozitivní psychologie a zaměřuje se na to, že pozitivní myšlení a láskyplné vztahy, ať už platonické s přáteli a rodinou, nebo sexuální s partnerem, jsou klíčem ke zdravému životnímu stylu.

Dokonce i biomedicínské instituce zdůrazňují klíčovou roli, kterou láska a vztahy hrají ve zdraví, když používají bio-psycho-sociální model zdraví, který je holističtější než archaický model „zdraví je absence nemoci“.

Bio-psycho-sociální model

Bio

Začínáme biologií a jedním z klíčů ke zdraví v tomto modelu je koncept homeostázy a správně fungujících fyziologických systémů. To je nejpřímočařejší část modelu, ale jak jsme již uvedli v mnoha dalších příspěvcích na blogu, právě zde se objevuje význam endokanabinoidního systému. Mít vyvážený ECS je hlavním klíčem k celkovému zdraví, to zahrnuje správnou stravu, cvičení a vitamin D. Abychom sem zahrnuli i lásku, klíčem k provázání s biologickým modelem je láska a přijetí sebe samotného.

Tato láska se může týkat vnímání a obrazu sebe samotného, ale také činů, kdy se snažíme jíst zdravě, máme dostatek pohybu a vytváříme si prostor pro relaxaci během náročných dnů.

Psycho

Psychologická složka zdraví souvisí s tím, že se učíme vážit si svých pozitivních emocí a pracovat se svými myšlenkami, které vedou ke klidnému a zdravému stavu mysli. To může zahrnovat určitou úroveň sebeuvědomění a sebereflexe při analýze vlastních poznatků a chování spolu s tím, že máme jasné cíle a dáváme svému životu smysl. Ten může pocházet z rodiny, spirituality, náboženství nebo ze všech výše uvedených zdrojů. V nadcházejících měsících se budeme více zabývat také duševním zdravím, protože to by nemělo být vnímáno odděleně od fyzického zdraví.

Sociální

Sociální část je oblast, ve které se lékařství zabývá osobními vztahy, jako jsou romantické a rodinné vztahy, aby nám řeklo něco o zdraví. Do této oblasti většina lidí řadí „lásku“, ale jak bylo zmíněno výše, láska by měla zahrnovat všechny aspekty života a bytí. Důvěrné vztahy jsou klíčem ke zdraví, protože mohou pomoci snížit náš stres a mít plnohodnotnější život. Mít vztahy, které jsou konstruktivní, nám může pomoci dosáhnout našich cílů a pomoci nám být vyrovnaní a klidní.

Holismus a láska

Jak ukazuje bio-psycho-sociální model medicíny, tyto tři aspekty je třeba brát naprosto společně a v symbióze, nikoli jako tři samostatné nezávislé jednotky. Mít lásku k Životu zlepšuje naše duševní a psychické zdraví a to v konečném důsledku zlepšuje naše celkové zdraví. Mít v životě lásku nám pomáhá skutečně ocenit krásu života a být vděční za to, co máme, a dávat lásku.

Láska je skutečně nevyčerpatelným zdrojem radosti a jako experiment si můžete vyzkoušet projevy vděčnosti a uznání sobě, svým přátelům, rodině a Stvořiteli. Láska dokáže vymalovat i ten nejšedivější den barvami a je jedním z největších požehnání, které můžeme mít.

Na letošního Valentýna, až budete se svou drahou polovičkou, pamatujte, že vše, co potřebujete, je Láska pro vaše zdraví a pohodu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Add to cart